เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2562 โดยมีเทศบาลเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวนทั้งสิ้น 180 แห่ง และยังได้ขยายผลในการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง (City Carbon Footprint) ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อใช้เป็นแนว

18/4/2562

สถานะข้อมูล

สถานะของเทศบาล
ที่เข้าร่วมโครงการ

CFO 217 แห่ง | CCF 20 แห่ง

ดูทั้งหมด

สถานะของเทศบาล
ภาคสมัครใจ

CFO 12 แห่ง | CCF 4 แห่ง

ดูทั้งหมด

สถานะของเทศบาลที่
ดำเนินการทวนสอบแล้ว

CFO 0 แห่ง | CCF 0 แห่ง

ดูทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด

"

เอกสารทั่วไป
ของ อบก.

"

"

รายละเอียดกำหนดการอบรม
พร้อมเอกสารบรรยาย

"

"

เอกสารประกอบการประเมิน
CFO และ CCF

"

ติดต่อเรา ! หากท่านพบปัญหาในการใช้บริการต่างๆ หรือ
ต้องการส่งข้อเสนอแนะ สามารถส่งรายละเอียดให้เราได้ที่นี่


Contact Information
  • 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
    ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
    แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

  • 02-141-9790 | 02-143-8400

  • info@tgo.or.th

Message